Русский корабль, иди нах*й!
Менеджер
зараз онлайн

Розклад:

Пн.- Сб. 08:30 – 21:00

Нд. вихідний

Дякуємо за заявку
Чекайте, з вами зв’яжуться  Договор

  ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ No ____
  щодо надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників

   

  м. Харків «____» ___________202_р.

   

  Фізична особа-підприємець Міньковська Ірина Ігорівна (далі – Виконавець), що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.10.2009 No запису: 2 480 000 0000 113986, з однієї сторони, та _______________________________________________________________________ особі начальника _____________________________, що діє на підставі Положення (далі – Замовник), з іншої сторони, що разом іменуються Сторони, уклали цей договір (далі – Договір), про наступне:

   

  1. Предмет договору

  1.1. Предметом Договору є Надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти за кодом ДК 021:2015 80570000-0 – Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації. Виконавець бере на себе зобов’язання надати освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Замовника. Перелік послуг наведено у Додатку до цього Договору.

  1.2. Кількість послуг: ___ послуг.
  1.3. Строк надання послуг: до «___»_____________202_ р.
  1.3. Місце надання послуг: 61000, Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Костомарівська, буд. 2. (Освітній центр «Я і Моя Школа»).
  1.4. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

   

  ІІ. Якість робіт

  2.1. Виконавець повинен надати передбачені договором послуги, якість яких має відповідати вимогам діючих законодавчих та нормативних документів для цих видів господарської діяльності. 2.2. Виконавець гарантує якість наданих послуг, які мають відповідати вимогам діючих норм і стандартів законодавства України.

  2.3. Здійснення заходів з охорони праці, техніки безпеки та охорони довкілля під час надання послуг покладаються на виконавця. Оформлення цих заходів, контроль за їх дотриманням здійснюється виконавцем відповідно до чинного законодавства України з наданням копій відповідних документів замовнику.

   

  ІІІ. Ціна Договору

  3.1. Ціна цього Договору становить _________,___ грн., (____________ грн.___коп.). ПДВ не передбачено.
  3.2. Виконавець не може змінювати ціну за надані послуги, крім випадків коригування ціни договору згідно чинного законодавства України. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

  3.3.Ціна цього Договору відповідає вартості наданих послуг за цим Договором відповідно до переліку, викладеному у Додатку 1 до цього Договору.

   

  IV. Порядок здійснення оплати

  4.1. Розрахунки проводяться Замовником за фактом надання послуг на підставі підписаного акту наданих послуг, шляхом післяплати у розмірі 100% кількості наданих послуг в гривнях, в межах надходження бюджетних асигнувань на казначейський рахунок Замовника протягом 30 календарних

  днів з дати отримання послуг на розрахунковий рахунок Виконавця вказаний в розділі ХІ цього договору «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін». Джерело фінансування – -субвенція. 4.2. У разі затримки фінансування Замовника, розрахунки здійснюються протягом десяти робочих днів з дати отримання Замовником коштів для закупівлі на свій рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.

  4.3. Порядок оформлення первинних бухгалтерських документів.
  4.2.1.Виконавець на підставі факту наданих послуг складає акти наданих послуг відповідно до чинного законодавства і передає належно оформлені документи на розгляд Замовнику. Замовник протягом 3-х робочих днів перевіряє документи, і в разі їх відповідності умовам договору підписує ці акти, а у разі не підписання – обґрунтовує причину відмови.
  4.2.2. Сторони можуть скласти акти на частину наданих послуг як під час виконання Договору, так і після повного виконання умов Договору, якщо інша частина наданих послуг є спірною та потребує додаткового узгодження Сторін.
  4.3. Бюджетне зобов’язання за даним договором виникає у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
  4.4. При кінцевих розрахунках Замовник може не сплачувати вартість послуг, які надані з недоліками та дефектами з вини виконавця, якщо цей факт зафіксований відповідним актом. Виконавець зобов’язаний усунути виявлені порушення протягом встановлених строків за цим актом, після чого замовник може сплатити виконавцю остаточну суму коштів за договором, без врахування штрафних санкцій (пені) відповідно до розділу VI «Відповідальність сторін» цього Договору.
  4.5. В разі виявлення завищень за результатами аудиторської (контролюючої) роботи компетентної державної установи щодо контролю за витрачанням фінансових ресурсів в процесі надання послуг, які обґрунтовані вимогами чинного законодавства, надлишково перераховані замовником бюджетні кошти виконавець зобов’язаний повернути на розрахунковий рахунок замовника в органах держказначейства.

   

  V. Права та обов’язки Сторін

  5.1. Замовник зобов’язаний:
  5.1.1. надати виконавцю всю необхідну інформацію згідно предмету Договору;
  5.1.2. своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги (в разі наявності та відповідно до суми цільових бюджетних коштів на казначейському рахунку Замовника) Виконавцю відповідно до умов цього Договору;
  5.1.3. приймати надані послуги згідно з Актом виконаних робіт (наданих послуг) та умов цього Договору.
  5.2. Замовник має право:
  5.2.1. у разі невиконання зобов’язань виконавцем достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це виконавця у строк, що становить 2 робочі дні засобами телефонного (факсимільного) та/або електронного зв’язку, які вказані у розділі ХІІ «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» цього Договору;;
  5.2.2. контролювати надання послуг;
  5.2.3. зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом внесення відповідних змін до Договору та укладання додаткового правочину, підписаного обома Сторонами;

   

  ЛИСТИ-ВІДГУКИ
  Підпишіться на розсилку,
  щоб дізнаватися актуальні новини про Центр

   Перевірити наявність сертификату у реєстрі
   Введіть, будь ласка, номер свого сертифікату
   Залишити заявку

    Залишити заявку

     Задати питання викладачу

      Ім’я
      Телефон
      Електронна пошта
      Дякуємо за заявку
      Чекайте, з вами зв’яжуться